วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ภาพแห่งการแย่งซีน

มีไหมที่เกิดการแย่งซีน ในขณะที่เรากำลังถ่ายรูปอยู่ แล้วปรากฎว่าอยู่ๆก็มีบางสิ่งบางอย่าง
ที่เราไม่ต้องการให้เด่นกว่าเราเกิดขึ้นในเฟรมรูปของเรา ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า photobombs  
เรามาดูรูปพวกนี้ดีกว่า

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8

ภาพที่ 9

ภาพที่ 10

ภาพที่ 11

ภาพที่ 12

ภาพที่ 13

ภาพที่ 14

ภาพที่ 15

ภาพที่ 16

ภาพที่ 17

ภาพที่ 18

ภาพที่ 19

ภาพที่ 20

ภาพที่ 21

ภาพที่ 22

ภาพที่ 23

ภาพที่ 24

ภาพที่ 25


ภาพที่ 26

ภาพที่ 27

ภาพที่ 28

ภาพที่ 29

ภาพที่ 30
ภาพที่ 31

ภาพที่ 32

ภาพที่ 33

ภาพที่ 34

ภาพที่ 35

ภาพที่ 36

ภาพที่ 37

ภาพที่ 38

ภาพที่ 39


ภาพที่ 40


ภาพจาก อินเทอร์เน็ต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น