วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2557

บึงที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับหมู่บ้านประหลาด


บึงที่ใหญ่ที่สุดนี้อยู่ใน orld ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศซูดานมีแม่น้ำไนล์
ไหลผ่านทางจุดนี้เกิดเป็นหนองน้ำ และได้ชื่อว่าบึงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
บริเวณนี้มีทุกฤดูเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านของหมู่บ้าน

ที่มีหลังคาทรงประหลาดอาศัยอยู่ด้วย

1. ภาพมุมสูงของบึงนี้ จะเห็นบ้านของชาวบ้านสร้างอยู่ในบึงเป็นจุดๆ อยู่ทั่วไปของบึง
2. ภาพนี้แสดงจุดที่ชาวบ้านอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น  หลังคาสีขาวอาจจะเป็นที่ทำการศูนย์รวมของหมู่บ้าน
. ภาพนี้แสดงให้เห็นสภาพของบ้านแต่ละหลัง4. ภาพในมุมสูงนี้แสดงให้เห็นหลังคาบ้านแต่ละหลังที่ทำเป็นรูปโดมยอดแหลม5. ภาพนี้จะเห็นว่า บ้านแต่ละหลังนั้นจะมีบริเวณพื้นที่ว่างรอบบ้านไว้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ดูเหมือนบ้านแต่ละหลังจะตั้งอยู่บนเกาะของตัวเอง มีความเป็นส่วนตัวมาก

6. ภาพนี้แสดงให้เห็นชีวิตของชาวบ้านที่นี่มีอาชีพประมง จับปลาจากบึงแล้วมาทำปลาตากแห้ง จากข้อมูลไม่ได้บอกไว้ว่า ปลาเหล่านี้เก็บไว้กินเอง หรือนำไปขาย


ภาพและข้อมูลจาก  http://board.postjung.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น