วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สนซีคัวยายักษ์ "ต้นไม้ยักษ์” แห่งพงไพรของสหรัฐอเมริกา


สนซีคัวยายักษ์ “นายพลเชอร์แมน” แห่งอุทยานแห่งชาติซีคัวยา 
(ภาพเว็บไซต์ fantom-xp.com)

       ความมหัศจรรย์ในสิ่งมีชิวิตที่เรียกว่า “ต้นไม้” นั้นมีมากมายหลากหลาย ซึ่งในด้านขนาดนั้น
เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ประจักษ์ให้เห็นถึงมหัศจรรย์ของต้นไม้นี้ ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สามารถสร้างเมืองเหมือน
ในนิยายหรือในภาพยนตร์ อย่างเช่นภาพยนตร์เรื่อง เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ในช่วงตอนที่ดำเนิน
เรื่องในฉากเมืองของเหล่าเอลฟ์ซึ่งมีต้นไม้ขนาดใหญ่มากจนสามารถสร้างเมืองอยู่ได้ โดยในความคิด
ของใครหลายคนคงคิดว่าต้นไม้ขนาดใหญ่แบบนั้นไม่มีอยู่จริง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ต้นไม้ที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกก็มีขนาดพอๆ กับในภาพยนตร์เลยก็ว่าได้
       
       สำหรับหนึ่งในพันธุ์ต้นไม้ยักษ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็คือ “สนซีคัวยายักษ์” ต้นไม้ใหญ่แห่งผืนป่า
แห่งเทือกเขาเซียร์ราเนวาดา (Sierra Nevada) ทางตอนกลางของรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยเป็นไม้ประจำถิ่นและจะขึ้นเฉพาะบริเวณนี้เท่านั้น สนซีคัวยายักษ์เป็นพืชในสายพันธุ์สนซีคัวยา
 เช่นเดียวกับต้นเรดวูดซึ่งเป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลก แต่สนซีคัวยายักษ์นี้นับเป็นต้นไม้ที่ใหญ่
ที่สุดในโลก (ในเชิงปริมาณ คือ มีความสูง และมีลำต้นขนาดใหญ่)

ทัศนียภาพดงสนซีคัวยายักษ์ “อุทยานแห่งชาติซีคัวยา” (ภาพเว็บไซต์ flickr.com)

สนซีคัวยายักษ์ เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงมากถึง 95 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ฐานประมาณ 12 เมตร 
มีความหนาของเปลือกราวๆ 0.79 เมตร และสนซีคัวยายักษ์สามารถยืนหยัดผ่านวันเวลาได้อย่าง
ยาวนานถึง 3,200 ปี หากไม่ถูกทำลายหรือถูกโค่นทิ้งเสียก่อน โดยต้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั้นมีการ
ตั้งชื่อเรียกว่า “นายพลเชอร์แมน” ขึ้นอยู่ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติซีคัวยา (Sequoia National Park) 
ในรัฐแคลิฟอร์เนีย มีความสูงจากพื้นถึงยอด 83.8 เมตร มีเส้นรอบวงที่ฐาน 31.3 เมตร ปริมาตร
เนื้อไม้ 1,487 ลูกบาศก์เมตร มีอายุราว 2,200 ปี ซึ่งทำให้ต้นสนซีคัวยายักษ์นายพลเชอร์แมน 
ได้รับตำแหน่งต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (เชิงปริมาณ)

ขนาดของต้นสนซีคัวยายักษ์เมื่อเทียบกับคน (ภาพเว็บไซต์ theyodeler.org)

แต่ต้นไม้เหล่านี้ก็เกือบจะต้องสูญพันธุ์ไป เนื่องจากถูกสังเวยให้กับคมขวานในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 
แต่ยังโชคดีที่เนื้อไม้เหล่านี้ไม่เป็นที่นิยม เพราะเปราะหักง่าย จึงทำให้เกิดความคิดที่ว่า ต้นสนซีคัว
ยายักษ์เหล่านี้มีคุณค่าสำหรับการยืนต้นตระหง่านงดงามอยู่ในป่า มากกว่าจะกลายมาเป็นท่อนฟืน 
หลังจากนั้นจึงเกิดอุทยานแห่งชาติโยเซมิติ และอุทยานแห่งชาติซีคัวยา เพื่อเป็นพื้นที่อนุรักษ์ต้นไม้ที่มี
คุณค่าเหล่านี้ ซึ่งในปัจจุบัน อุทยานแห่งชาติทั้งสองแห่งก็กลายเป็นแหล่งที่มีต้นสนซีคัวยายักษ์ขึ้นอยู่
หนาแน่น และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับนักท่องเที่ยว

ภาพต้นไม้ยักษ์แห่งเมืองเอลฟ์ในภาพยนต์เรื่อง “เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์”

 นอกจากนี้ ต้นสนซีคัวยายักษ์เหล่านี้ยังสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่มาก 
เป็นอีกหนึ่งประโยชน์สำคัญที่ต้นไม้ยักษ์เหล่านี้ควรจะมีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อช่วยให้สิ่งมีชีวิตบนโลก
นี้มีอากาศบริสุทธิ์ได้หายใจ จะด้วยเหตุผลใดก็ตามเราก็ไม่สมควรที่จะตัดต้นไม้เหล่านี้เพียงเพื่อ
จะนำมาสนองความอยากของเรา เราควรที่จะอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปตราบเท่าอายุขัยของตัวมันเอง 
ให้ต้นไม้เหล่านี้เป็นสิ่งที่แสนวิเศษอย่างเช่นที่นักธรรมชาติวิทยา จอห์น มิวร์ ได้กล่าวไว้ว่า 
“ต้นไม้ใหญ่เป็นผลงานชิ้นโบแดงจากป่าของธรรมชาติ และตั้งแต่ผมได้รู้จักมา มันเป็นสิ่งมีชีวิต
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” ด้วยความยิ่งใหญ่ในเรื่องขนาดและอายุที่ยืนยาวนี้ ต้นสนซีคัวยายักษ์จึงได้รับ
ตำแหน่งต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปในที่สุด 
       
       *หมายเหตุ : ข้อมูลบางส่วนอ้างอิงมาจาก นิตยสารเนชั่นเนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย 
ฉบับที่ 137

ภาพและข้อมูลจากhttp://www.manager.co.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น