วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

อาคารรูปทรงแปลกๆของรัสเซีย

อาคารเหล่านี้สร้างเหมือนกับหนังSci-Fi ในอดีตเลย แต่เป็นอาคารที่สร้าง
ในสมัยที่เป็นสหภาพโซเวียต ปัจจุบันกระจายอยู่ในประเทศต่างที่แยกออกมา

ภาพที่ 1 

เห็นอาคารแล้วทำให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่อง Star Wars จริงแล้วเป็นสถานที่จัดงานแต่งงาน
โดยปกติแล้วชาวรัสเซียเขาจะจัดงานกันอีกที่นึง แล้วจึงไปโบสถ์หลังจากจัดงานแล้ว
อาคารหลังนี้อยู่ที่  Tbilisi, Gergia

ภาพที่ 2

อาคารนี้เป็นสำนักงานการจัดการการจราจรของรัฐ (State Department for Traffic) สร้างขึ้นในปี
1975 และอยู่ที่ Tbilisi, Gergia เช่นเดียวกับอาคารหลังแรก

ภาพที่ 3

อาคารหลังนี้เป็นโรงแรมมิตรภาพ “Friendship” ที่ CIA เพ่งเล็งว่าเป็นสถานที่เกี่ยวกับ
การทหารของโซเวียตสร้างในยุคของสหภาพโซเวียต ตั้งอยู่ใน Ukraine

ภาพที่ 4

อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่มีรูปทรงประหลาด ประชาชนเลยเรียกว่า  “A Big Monster” 
ซึ่งจริงๆแล้วเป็นพระราวังของรัสเซีย (Palace of Soviets) ซึ่งอาคารหลังนี้ตั้งอยู่ที่ 
Kaliningrad city, Russia สร้างในปี  1975

ภาพที่ 5

อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่มีรูปทรงคล้ายเรือ นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกับอาคารหลังนี้
จริงแล้วอาคารหลังนี้เป็นสถาบันเทคโนโลยี(Technological Institute) แห่งหนึ่งในเมือง
Minsk, Belarus  ซึ่งสร้างในปี 1981


ภาพจาก http://englishrussia.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น