วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สิ่งประดิษฐ์ที่ใกล้สูญพันธุ์

                        

                          เว็บไซต์ค้าปลีกในอังกฤษ PIXmania.com จัดอันดับอุปกรณ์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ที่ใกล้จะกลายเป็นของตกยุคเต็มทีซึ่งอาจจะเริ่มจากปี 2557 นี้ด้วยมีเทคโนโลยีใหม่กว่ามาแทนที่ ปรากฏว่า 
นาฬิกาปลุก มาเป็นอันดับหนึ่งในบัญชีใกล้สูญพันธุ์ 10 อันดับ เพราะสมาร์ทโฟนมาทำหน้าที่แทน 
รองลงไปคือเครื่องเนวิเกเตอร์ แท่นใส่เครื่องเล่นไอพอด กล้องวิดีโอแบบพกพาหรือ ฟลิป คาเมรา 
เครื่องเล่นบลูเรย์  เครื่องเล่นดีวีดี  นาฬิกา แบล็คเบอร์รี  รีโมทคอนโทรลโทรทัศน์ และทีวีเล็กแบบพกพา

                          เหตุที่เนวิเกเตอร์ เสี่ยงตกยุค ก็เพราะเดี๋ยวนี้ รถรุ่นใหม่ๆ ที่ออกมาใหม่ติดเนวิเกเตอร์
มาเรียบร้อยแล้ว แถมยังมีแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนให้ใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้น ขณะที่ความนิยม
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจอเรตินาก็กำลังเขี่ยทีวีขนาดเล็กแบบพกพาได้ ส่วนเครื่องเล่นแผ่นดีวีดีก็จะเสื่อม
ความนิยม เพราะผู้บริโภคหันไปใช้บริการรับชมผ่านระบบออนไลน์

                          แท่นที่ใช้เชื่อมต่อไอพอดกับลำโพงก็อาจค่อยๆ เสื่อมความนิยมไป เนื่องจากผู้บริโภค
หันมาใช้บลูทูธ หรือบริการไร้สายแทน

                          ส่วนรีโมทคอนโทรล ก็มีแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ผู้ใช้สามารถควบคุม
อุปกรณ์อื่นๆ ภายในบ้านได้จากอุปกรณ์เดียว ตลอดจนการเข้ามาของสมาร์ททีวี ที่ใช้เซ็นเซอร์จับการ
เคลื่อนไหวในการเปลี่ยนช่องแทน ที่จะทำให้รีโมทคอนโทรลไม่ต้องมีก็ได้

                          คีแรน อัลเกอร์ บก.นิตยสารเทคโนโลยี T3 กล่าวว่า เราพูดกันจนติดปากแล้วว่า
เทคโนโลยีมาเร็วมาก แต่สิ่งที่กำลังเห็นคือจังหวะการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นกว่าเดิม  เทคโนโลยีอย่าง 
บลูเรย์ จริงๆ ไม่ได้เก่าเลย แต่กลับถูกมองว่าจะเสื่อมความนิยมพราะบริการใหม่ๆ เข้ามาแทนที่อย่าง
รวดเร็ว กระนั้น อะไรก็ไม่เท่ากับสมาร์ทโฟน ศูนย์รวมคุกคามอุปกรณ์เทคโนโลยีอื่นหลากหลายชนิด 
เพราะนานวันก็ยิ่งมีลูกเล่นใหม่ๆ และทรงประสิทธิภาพมากขึ้นทุกที

                          พฤติกรรมคว้าหานาฬิกาปลุกยามเช้า อาจจะกลายเป็นอดีตในอีกไม่นานสำหรับ
บางคนที่วิ่งตามเทคโนโลยีใหม่ด้วยกำลังทรัพย์และความชื่นชอบ แต่สำหรับคนอีกมากมาย ยังอาจ
พอใจที่จะได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกอย่างเอะอะต่อไปยามเช้าก็เป็นได้ 

ภาพและข้อใูลจาก http://www.komchadluek.net/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น