วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เรื่องจริงของประเทศจีน 16 ข้อ ที่เราต้องอึ้ง

จีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ มีประชากรจำนวนมากที่สุดในโลก ดังนั้นประเทศแห่งนี้จึงมีเรื่องราวหลายๆ เรื่องที่หลายคนคาดไม่ถึงเสมอ บล็อกนี้จะรวมเรื่องจริงของประเทศจีน 16 ข้อ ที่จะทำให้คุณอึ้งยิ่งกว่าเดิม
1. ประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่ประดิษฐ์ตะเกียบและนิยมใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารเป็น
    อย่างมาก ในแต่ละปีจีนผลิตตะเกียบแบบใช้แล้วทิ้งจำนวนมากถึง 80,000 ล้านคู่ ซึ่งต้องใช้
    ต้นไผ่มากถึงปีละ 20 ล้านต้นเลยทีเดียว และถ้านำตะเกียบทั้งหมดมาวางเรียงกันให้เต็มพื้นที่
    ของจัตุรัสเทียนอันเหมิน จะมีจำนวนมากถึง 360 ชั้น


2. เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก จึงนิยมใช้รถไฟในการเดินทางภายในประเทศ
   เพราะสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย ทางนำเอาทางรถไฟทั้งหมดของจีนมาเชื่อมต่อ
   เข้าด้วยกัน จะมีความยาว 93,000 กิโลเมตร ซึ่งยาวกว่าเส้นรอบวงของโลกถึง 2 เท่า
  (เส้นรอบวงของโลกมีความยาว 40,075 กิโลเมตร)


3.ประเทศจีนใช้ถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเยอะเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และมีถ่านหินสำรอง
   มากถึง 1.15 แสนล้านตัน ซึ่งมากเป็นอันดับ 3 ของโลก เทียบได้กับน้ำหนักของปลาวาฬ
   สีน้ำเงินจำนวนมากถึง 575 ล้านตัว และการใช้ถ่านหินในจีนคิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 46%
   ของการใช้ถ่านหินรวมกันทั่วโลก


4.ประเทศจีนเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ของโลก โดยจีนใช้เวลาแค่ 2 ปี ก็ผลิตปูนซีเมนต์ได้
  มากกว่าที่อเมริกาเคยผลิตได้ในช่วงศตวรรษที่ 20 อีกด้วย5. ในแต่ละปี จะมีคนจีนตายเพราะการสูบบุหรี่มากถึง 1 ล้านคน ซึ่งมีจำนวนมากมากกว่าชาว
    ไซปรัสทั้งประเทศอีกด้วย (ประเทศไซปรัสมีประชากรประมาณ 865,000 คน) และองค์การ
    อนามัยโลกคาดการณ์ว่าภายในปี 2050 จะมีคนจีนตายเพราะการสูบบุหรี่สูงถึงปีละ 3 ล้านคน


6. จีนเป็นประเทศที่มีก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับที่ 13 ของโลก ซึ่งมีจำนวนมากถึง 109.3
    ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต หรือมีปริมาณเทียบเท่ากับสระว่ายน้ำโอลิมปิกซึ่งมีความจุ 88,000
    ลูกบาศก์ฟุต จำนวนมากถึง 1,240 ล้านสระเลยทีเดียว7. จากสถิติในปี 2011 พบว่า คนจีนกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากถึง 42,500 ล้านซอง ซึ่งถ้าเอา
    ไปให้คนแอลจีเรียทั้งประเทศ 38.7 ล้านคน กินวันละ 3 มื้อ จะอยู่ได้ถึง 1 ปีเลยทีเดียว8. คนจีนนิยมกินเนื้อหมูมากที่สุดในโลก จากสถิติเมื่อปี 2012 คนทั่วโลกบริโภคเนื้อหมูรวมกัน
   104 ล้านตัน ครึ่งหนึ่งมากจากคนจีนประเทศเดียวซึ่งมีจำนวนมากถึง 52 ล้านตัน และน้ำหนัก
   เนื้อหมูที่ถูกคนจีนกินใน 1 ปี เทียบเท่ากับหอไอเฟล 5,200 หอ9. จากการประเมินทรัพย์สินของเศรษฐีที่รวยที่สุดในจีนจำนวน 20 คน มีทรัพย์สินรวมกัน
    มากถึง 145,100 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าค่า GDP ของประเทศฮังการีซะอีก


10. ถึงแม้ว่าในปัจจุบันประเทศจีนถือว่ามีความเจริญเป็นลำดับต้นๆ ของโลก แต่กลับมีประชากร
      ที่ยังอาศัยอยู่ในถ้ำมากถึง 30 ล้านคน ซึ่งมากกว่าประชากรทั้งหมดของประเทศซาอุดีอาระเบีย


11. เมืองต้าถัง (Datang) แห่งมณฑลเจ้อเจียง เป็นแหล่งผลิตถุงเท้าที่ใหญ่ที่สุดของจีน สามารถ
     ผลิตถุงเท้ามากถึงปีละ 8,000 ล้านคู่ ซึ่งสามารถเอามาแจกให้คนทั่วโลกได้คนละ 2 คู่
     (ใครสนใจนำเข้าถุงเท้าจากจีนอย่าพลาดที่จะไปที่เมืองนี้)


12. อัตราการฆ่าตัวตายของคนจีนมีมากกว่าคนสหรัฐอเมริการ 2 เท่า อัตราเฉลี่ยของคนจีน
      อยู่ที่ 22.2 ต่อประชากร 100,000 คน ส่วนสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 10.3 ต่อประชากร 100,000 คน


13. แม้ว่าประเทศจีนจะมีพื้นที่กว้างใหญ่ แต่กลับมีเวลาสากลเพียงแค่เวลาเดียว ต่างจากประเทศ
     อเมริกาที่มีการแบ่งออกเป็นหลายไทม์โซน นั่นเพราะว่าแต่เดิมจีนแบ่งเวลาสากลออกเป็น 5
     ไทม์โซน แต่เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ประธานาธิบดี “เหมา เจ๋อ ตุง” ได้สั่งแก้ไขใหม่
     ให้เหลือแค่เวลาเดียวเท่านั้นในปี ค.ศ. 194914. ประเทศจีนสามารถผลิตอาหารได้เพียงพอที่จะเลี้ยงคน 20% ของคนทั่วโลก ทั้งๆที่มีพื้นที่
     ทำการเกษตรจำนวน 7% ของพื้นที่ทำการเกษตรของทั้งโลกรวมกัน15. มีการคาดการณ์เอาไว้ว่าในปี 2020 คนจีนจะมีเงินใช้จ่ายมากถึง 6.18 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
      มากกว่าอัตรใช้จ่ายในปี 2010 ถึง 3 เท่าตัว
16. ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการเลี้ยงหมูมากที่สุดในโลก ซึ่งมีจำนวนมากถึง 475 ล้านตัว 
      คิดเป็นครึ่งหนึ่งของหมูทั่วโลกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น