วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ห้องน้ำตอไม้

ภาพจาก http://xfile.mwake.net/


ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มี เรื่องแปลก แปลก พิสดาร มาก โดย มีการทำ ห้องน้ำ คล้าย ตอไม้ ขนาดใหญ่ จนกลายเป็น จุดแวะพักรถ ที่ได้รับ ความนิยม

ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่าน อ.สีคี้ว นครราชสีมา ได้สร้างจุดขายมัดใจลูกค้าด้วยการทำห้องน้ำเป็นรูปคล้ายกับตอไม้ขนาดใหญ่ และดูแลความสะอาดภายในอย่างดี จนต่อมากลายเป็นจุดแวะพักรถอีกแห่งหนึ่งที่ผู้คนผ่านไปมาอยากเลี้ยวรถเข้าไป ใช้บริการ

ภาพจาก http://www.learners.in.th

ข้อมูลจาก  http://xfile.mwake.net/ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น