วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พบหินศิลาแลงในตอต้นโพธิ์หลังวัดร้าง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
เมื่อ 15 พ.ค.56 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายปัญญา สมบูรณ์สุด อายุ 38 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 6
ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ว่า ได้พบเห็นหินศิลาแลงจำนวนมากเรียงอยู่ภายใน
ตอต้นโพธิ์ขนาดใหญ่กว่า 3 คนโอบ จึงได้เดินทางไปตรวจสอบที่บริเวณวัดบันไดนาค ซึ่งเป็น
วัดร้างสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันชาวบ้านได้ทำการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหม่
ขึ้นมาจำนวน 3 องค์ ไว้สำหรับให้ชาวบ้านได้บูชากราบไหว้ โดยที่บริเวณฐานพระมีหินศิลา
แลงเรียงกันอยู่เป็นชั้นๆ จำนวนมาก โดยมีต้นโพธิ์ขนาดสูงใหญ่คอยให้ร่มเงา แต่ที่สร้าง
ความประหลาดใจให้กับผู้สื่อข่าว ก็คือที่บริเวณข้างหลังต้นโพธิ์ใหญ่พบตอต้นโพธิ์ใหญ่
ประมาณ 3 คนโอบสูงประมาณ 5 เมตร ภายในต้นโพธิ์มีศิลาแลงจำนวนมากเรียงกันเป็น
ชั้นๆ อย่างเป็นระเบียบอยู่ภายในตอต้นโพธิ์นั้น

 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปถึงได้พบกับ นายสันต์ ก๋งฉิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่
กล่าวว่า เมื่อก่อนต้นโพธิ์ต้นดังกล่าวตอนยังมีชีวิตอยู่และหุ้มศิลาแลงไว้เหมือนเช่นตอนนี้
ขึ้นอยู่บริเวณวัดร้างตั้งแต่เมื่อ 4 ปีที่แล้ว ได้เกิดมีลมพายุใหญ่พัดมาอย่างแรงทำให้ต้นโพธิ์
ต้นดังกล่าวหักและล้มลงขวางถนน กีดขวางรถที่ต้องใช้ทางสัญจรผ่านไปผ่านมา จึงได้
ทำการย้ายต้นโพธิ์ต้นดังกล่าว โดยนำรถแบ็คโฮมาขุดหลุมให้ใหม่และหวังว่าต้นโพธิ์จะเติบโต
และอยู่ต่อไป แต่ต้นโพธิ์กลับตายลงตรงจุดที่อยู่ตรงปัจจุบันนี้ จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่เล่า
ให้ฟังว่า ต้นโพธิ์นี้อยู่คู่กับวัดร้างแห่งนี้มามากกว่า 100 ปีแล้วโดยชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
และศรัทธาในวัดร้างแห่งนี้มาก

ภาพและข้อมูลจาก http://www.komchadluek.net/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น